Loading...
Home2018-10-13T19:14:15+00:00
Sunday Service kl 11 oddetallsuker
House Church ulike tidspunkt partallsuker
Oslo, Grønland

En ny høst er igang!

Denne høstens tema er «Mer enn søndag» og handler om at Gud ønsker å leve sammen med oss i alt det vi gjør. Vi samles til Sunday Service og mange ulike House Church gjennom uken. I tillegg så engasjerer vi oss diakonalt i byen vår. Vi ønsker alle, både kjente og nye, velkommen til en spennende høst sammen her i Home Church.

This autumn’s theme is «More than Sunday» and it is about God working with us in all that we are doing. We gather to Sunday Service and many different House Churches through the week. In addition, we are engaged in differnet diaconally works in our city. We welcome all, both known and new, to an exciting autumn together here with Home Church.

Home Weekend

19.-21. oktober reiser vi på weekend til Kornsjø. Det blir mange gode folk og vi er så heldige å få besøk av Les Ball som har vært pastor i All Nation Church i Londan. Denne menigheten har vært et forbilde for oss i å være multikulturell og i å være tilstede i nabolaget. Sett av datoen allerede nå!! Bedre PRISER for dem som melder seg på før 12. oktober.

19.-21. October we travel on a church weekend to Kornsjø. There will be many good people and we are exited to have Les Ball prior pastor of All Nation Chuch London. This church has been an exaple for oss in both beeing multicultural and in beeing present in the neighborhood. Save the date! Better PRIZES for those who sign up before 12th of October.

Meld deg på / Sign up

Velkommen til vår stiftelsesfest!

Welcome to our church establishment celebration!

Les mer / More

TA KONTAKT